Karaciğer Fonksiyon Testleri Alt – Ast

Karaciğerin sağlığı ve fonksiyonunu değerlendirmek için karaciğer fonksiyon testleri, kullanılan bir dizi testtir. Karaciğer fonksiyon testleri Alt- Ast, karaciğer hücrelerinin hasar görmesine veya ölmesine neden olan durumları tespit etmek için yapılır.

ALT (alanin aminotransferaz) ve AST (aspartat aminotransferaz) testleri, karaciğer hücrelerinin hasar görmesini veya ölmesini belirlemek için kullanılan en yaygın testlerdir. Bu enzimler, karaciğer hücrelerinin içinde bulunur ve normalde kana çok az miktarda sızarlar. Ancak karaciğer hasar gördüğünde veya öldüğünde, bu enzimler kan dolaşımına salınır ve yüksek düzeylere çıkar.ALT ve AST test sonuçları, karaciğerdeki hasarın şiddetini belirlemek için kullanılır. Normalde, ALT düzeyi AST düzeyinden daha yüksektir. Ancak bazı durumlarda, AST düzeyi ALT düzeyinden daha yüksek olabilir.

Karaciğer fonksiyon testleri (KFT), karaciğerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için kullanılan kan testleridir. Karaciğer fonksiyon testleri yüksekliği sonuçları normalden yüksek çıkabilir ve bu durum, çeşitli karaciğer hastalıklarının veya karaciğerle ilgili diğer sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğer hastalığına sahip olan kişilerin izlenmesi ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi için de kullanılır. Ancak, bu testler yalnızca karaciğer fonksiyonunu değil, aynı zamanda karaciğerin diğer fonksiyonlarını da ölçer. Bu nedenle, karaciğer fonksiyon testleri sadece bir teşhis aracı değil, aynı zamanda karaciğerin genel sağlığı hakkında da bilgi verir. ALT AST yüksekliği hangi hastalıklara yol açar? ALT ve AST yüksekliği bir dizi farklı hastalığın belirtisi olabilir. İşte ALT ve AST yüksekliğine yol açabilen bazı yaygın hastalıklar:

 • Karaciğer hastalıkları
 • İlaç toksisitesi
 • Kalp hastalıkları
 • Kas hastalıkları
 • Hemolitik anemi

ALT Testi Nedir?

ALT (alanin aminotransferaz) testi, karaciğerin sağlığını ve fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan bir kan testidir. ALT, karaciğer hücrelerinde bulunan bir enzimdir ve normalde çok az miktarda kana sızar. Ancak karaciğer hasar gördüğünde veya öldüğünde, bu enzim kan dolaşımına salınır ve yüksek düzeylere çıkar. ALT testi nedir merak edildiğinde, karaciğer hasarı veya hastalığını tespit etmek için kullanılan bir testtir. Karaciğer hasarı veya hastalığı olan kişilerde ALT düzeyleri yüksek olabilir. Bu durum, viral hepatit, alkolik karaciğer hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı (steatohepatit), karaciğer kanseri veya ilaçların neden olduğu toksik etkiler gibi birçok farklı nedenle olabilir.

ALT testi, bir kan örneği alınarak yapılır. Test sonucu, normal ALT aralığına göre yüksek veya düşük olduğunda anormal kabul edilir. Ancak, sadece ALT test sonuçlarına dayanarak bir teşhis koymak uygun değildir. Başka testler ve belirtiler de dikkate alınmalıdır. ALT normal değeri erkeklerde 10-40 ünite/litre (U/L) arasında ve kadınlarda 7-35 U/L arasında kabul edilir.

ALT Testi Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Yapılır?

ALT (alanin aminotransferaz) testi, karaciğer hasarını veya hastalığını tespit etmek için yapılır. ALT düzeyleri, karaciğer hücrelerinde hasar olduğunda veya öldüğünde yükselir. Bu nedenle, yüksek ALT düzeyleri, birçok farklı karaciğer hastalığı veya durumu ile ilişkili olabilir. ALT testi hangi hastalıkların tanısı için yapılır sorusunun yanıtlarından bazıları şunlardır:

 • Hepatit B ve C gibi viral enfeksiyonlar, karaciğer hasarına neden olabilir ve ALT düzeylerinin yükselmesine yol açabilir.
 • Alkolik karaciğer hastalığı, uzun süreli aşırı alkol tüketimi sonucu oluşur ve karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde yağ birikmesi sonucu oluşur ve zamanla karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Karaciğer kanseri, karaciğer hücrelerinin kanserli hale gelmesi sonucu oluşur ve ALT düzeylerinin yükselmesine yol açabilir.
 • Bazı ilaçlar ve toksik maddeler, karaciğer hasarına neden olabilir ve ALT düzeylerinin yükselmesine yol açabilir. ALT değeri yüksek olursa ne olur? Karaciğer hasarı, karaciğer enfeksiyonları gibi problemler ortaya çıkabilir.

ALT Testi Nasıl Yapılır?

ALT testi, karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir kan testidir. Bu test, karaciğer hücrelerinin hasar görmesi veya ölmesi durumunda kanda bulunan alanin aminotransferaz (ALT) seviyesini ölçer.

ALT testi, kan örneği alarak yapılır. ALT testi nasıl yapılır sorusuna kısaca bu yanıt verilebilir. Bu işlem genellikle kol veya dirsek iç kısmındaki bir damardan kan alınarak gerçekleştirilir. Kan örneği, laboratuvara gönderilir ve orada test edilir. ALT testi için özel bir hazırlık gerekmez, ancak test sonuçları üzerinde etkisi olan bazı faktörler vardır. Örneğin, bazı ilaçlar, alkol tüketimi ve diğer sağlık koşulları ALT seviyelerini etkileyebilir. Bu nedenle, ALT testi yapmadan önce doktorunuzla herhangi bir ilaç veya alkol kullanımı hakkında konuşmanız önerilir.

ALT seviyeleri, test sonuçlarına bağlı olarak normal veya yüksek olabilir. Normal ALT seviyeleri, kadınlarda 19-25 U/L ve erkeklerde 29-33 U/L arasındadır. Yüksek ALT seviyeleri, karaciğer hasarı veya hastalığı belirtisi olabilir ve genellikle daha fazla test yapılmasını gerektirir. Stres ALT yi yükseltir mi? Evet, stres ALT seviyelerini yükseltebilir. ALT, karaciğerde bulunan bir enzimdir ve genellikle karaciğerin sağlıklı çalıştığını belirten bir biyokimyasal belirteçtir.

AST Nedir?

AST nedir? (aspartat aminotransferaz), bir kan testi yoluyla ölçülen bir enzimdir ve çeşitli organların, özellikle de karaciğer ve kalbin işlevlerinin değerlendirilmesinde kullanılır. AST, normal olarak hücrelerin içinde bulunur, ancak bir organ zarar gördüğünde, hücreler hasar görür ve AST kana salınır. Bu nedenle, yüksek AST seviyeleri, özellikle de ALT seviyeleriyle birlikte yüksek olduğunda, karaciğer veya kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir.

AST seviyeleri, kan örneği alınarak yapılır. Kan örneği genellikle kol veya dirsek iç kısmındaki bir damardan alınır ve laboratuvarda test edilir. AST normal değeri kadınlarda 10-36 U/L ve erkeklerde 11-40 U/L arasında olmalıdır. Ancak, AST seviyeleri birçok faktörden etkilenebilir, örneğin, bazı ilaçlar, alkol tüketimi ve diğer sağlık koşulları, bu nedenle AST seviyeleri yüksek çıkarsa, doktorunuz diğer testler ve incelemeler yapabilir. Karaciğer fonksiyon testleri neden yükselir? Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğerin normal işlevini değerlendirmek için kullanılan kan testleridir. Karaciğer fonksiyon test sonuçları karaciğer hastalıkları, ilaçlar ve toksinler gibi çeşitli sebeplerden ötürü yüksek çıkabilir.

AST Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Yapılır?

AST, karaciğer ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılır. AST seviyeleri yüksek olduğunda, karaciğer veya kalp hasarı veya hastalığı belirtisi olabilir. Bazı hastalıkların teşhisinde AST testi kullanılabilir, örneğin:

 • Karaciğer hastalıkları: Viral hepatit, alkolik hepatit, karaciğer sirozu gibi karaciğer hasarı veya hastalığı durumlarında AST seviyeleri yüksek olabilir.
 • Kalp hastalıkları: Kalp krizi, kalp yetmezliği veya kalp kası hastalığı gibi kalp sorunları AST seviyelerini yükseltebilir.
 • Kas hasarı: AST ayrıca, kas hasarı durumlarında yüksek seviyelere ulaşabilir.

AST testi, yalnızca bir hastalığın teşhisi için kullanılmaz. AST seviyeleri, diğer test sonuçları ve semptomlar gibi diğer faktörlerle birlikte değerlendirilir ve doğru bir teşhis yapılması için kullanılır. AST testi sonuçlarında bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşmanız ve diğer testler veya tedaviler hakkında tavsiye almanız önerilir. Karaciğer enzim yüksekliği belirtileri karaciğer hücrelerinin hasar görmesi sonucu kanda normalden yüksek seviyede bulunan enzimlerin tespit edilmesi durumudur.

AST Testi Nasıl Yapılır?

AST testi, kan örneği alınarak yapılır. AST testi nasıl yapılır sorusuna bu şekilde kısa cevap verilebilir.  Bu test, kan dolaşımında bulunan aspartat aminotransferaz (AST) seviyesini ölçer ve karaciğer ve kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. AST testi için özel bir hazırlık gerekmez, ancak test sonuçları üzerinde etkisi olan bazı faktörler vardır. Örneğin, bazı ilaçlar, alkol tüketimi ve diğer sağlık koşulları AST seviyelerini etkileyebilir. Bu nedenle, AST testi yapmadan önce doktorunuzla herhangi bir ilaç veya alkol kullanımı hakkında konuşmanız önerilir.

AST testi için kan örneği, genellikle kol veya dirsek iç kısmındaki bir damardan alınır. Örnek alınmadan önce, bölgenin temizlenmesi ve sterilize edilmesi gerekmektedir. Daha sonra, bir iğne ile damar delinir ve bir tüp veya enjektör yardımıyla kan örneği alınır. Bu işlem sırasında hafif bir ağrı veya batma hissi hissedilebilir. AST yüksekliği Nedir? Vücuttaki hücresel hasarın bir belirteci olarak kullanılır.

Kan örneği, laboratuvara gönderilir ve AST seviyeleri ölçülür. AST seviyeleri, normal olarak kadınlarda 10-36 U/L ve erkeklerde 11-40 U/L arasında olmalıdır. Ancak, AST seviyeleri birçok faktörden etkilenebilir, bu nedenle AST testi sonuçları diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir. AST seviyeleri yüksek çıkarsa, doktorunuz diğer testler ve incelemeler yapabilir. AST testi sonuçları hakkında herhangi bir endişeniz varsa, doktorunuzla konuşmanız ve diğer testler veya tedaviler hakkında tavsiye almanız önerilir.

Yorum yapın